Education for Sustainable Development

Omep-konferenssi 16. - 20.5.2019, Lisbon

 
Omep-touhua.jpg

Esitys seminaarissa otsikolla

Together - Parish and municipality as partners in collaborating.

Puhijina Raija Ojell ja Ilkka Tahvanainen

Omep-touhua 1.jpg

Suomalaisessa delegaatiossa mukana mm. Nina Korhonen (OPH) ja Kaisu Muuronen (Lskl)


Omakuva piirros.png

Outoja painotuksia avautuu monikasvoisena ja arjen yksityiskohdista kiinnostuneena. Episodien ja välähdysten painotukset ovat nyrjähtäviä, mutta inhimillisiä. Lähellä ja toisaalla sivuihin tallentuu kulttuuri- ja taidelähtöisiä havaintoja, virtaamoon lainehtii kaunokirjallisia, pääosin lyyrisiä sanaleikkejä. Spirit kertyy katsomuksiin ja uskontoihin liittyvistä sisällöistä. Minässä kypsyy varhaiskasvatuksen ammatilliset ulottovuudet.

Kutsut tilaisuuksiin & koulutuspyynnöt sähköpostiin

ilkka@outojapainotuksia.com

Outoja painotuksia ei voi tykätä tai kommentoida. Ne muistetaan.

European Conference of Christian Education, 25. - 28.3.2019, Berlin

_____________________________________________________________________________________________________

Loistamme yhdessä! Loisto-Tindra -kehittämisverkoston kansallinen seminaari 21.11.2018 , Hotelli Scandic, Helsinki

”Lapsen etu -sanoista tekoihin” Puhetta ja paneelia eri näkökulmista. Paneeli käynnistyy 47 minuutin kohdalta.

Panelistit Kirsi Alila, opetusneuvos Opetus-ja kulttuuriministeriö

Sirkka Korhonen, varhaiskasvatusjohtaja Liperi

Hanne Nyman, Hannelandia

Ilkka Tahvanainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija Kirkkohallitus

Kati Smeds, varhaiskasvatuksen asiantuntija Espoo

Kirsi Tarkka, erityisasiantuntija Opetushallitus


Katsomus osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia , Lasten oikeuksien foorumi, 19.11.2018, Hämeenlinna.

Lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on tärkeää tunnistaa omat kulttuuriset ja katsomukselliset juurensa sekä oppia kunnioittavaa suhtautumista eri tavalla ajatteleviin. Paneelin juontajana toimii Ilkka Tahvanainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat

http://lapsenoikeuksienfoorumi.fi/alaseminaarit-2/


Ebeneserhallitus.jpg

Ebeneser-säätiön hallitus

Jäsenet vasemmalta oikealle:

Mie, PhD dosentti Jan Löfström, kehittäjä Ulla Teräs, KT, dosentti Inkeri Ruokonen (pj), pastori Mari Mattsson, KT opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, KM Titta Tossavainen, VTM Marko Väisänen (varapj)Kasvua katsomuksesta.jpg

Kasvua katsomuksesta

Kasvua katsomuksesta -koulutuksessa Ilkan kanssa tutkitaan leikkiä ja sen katsomuksellisia ulottuvuuksia. Miten toimintakulttuuria voitaisiin edistää niin, että lapsi tulisi nähdyksi ja kuulluksi, kokonaisena? Entä mikä on aikuisen rooli leikissä? Keitä me olemme? Mitä meistä tulee?

Jokaisessa koulutuksessa katsomuskasvatukseen etsitään uusia määritelmiä. Katsomuskasvatus on Oivaltamisen taival, Itsetutkiskelun leikkikenttä, Ilon puisto, Hyväksymisen tarha, Uteliaisuuden tie, Innostumisen kiitorata.

Ilkan ja muut Kasvua katsomuksesta kouluttajat voi tavata ensimmäisen kerran Oulussa 5.11. 2018. Sen jälkeen Kuopio 3.12.2018, Tampere 14.1.2019 ja Helsinki 21.1.2019

Kuvassa myös kouluttajat Hanna Pulkkinen ja Silja Lamminmäki-Vartia.

Ebeneser.JPG

KUN TAAS TOUKOKUUSSA 1918

saimme kokoontumiskutsun ja Ebeneser alkoi ottaa vastaan nälkiintyneitä lapsilaumojansa, oli koettu paljon sellaista, mikä oli järkyttänyt meitä. – Juuri silloin jos koskaan tarvittiin lastentarhan tasoittavaa, siunauksellista työtä. (Opiskelija valmistunut 1918)

Näin lukee sivulla 115 juhlateoksessa Ebeneser – 100 vuotta lasten hyväksi. Jokainen Ebeneser-säätiön hallituksen jäseneksi valittu on saanut omansa. Osallistun varhaiskasvatuksen syntykodossa, tamperelaisen arkkitehdin Wivi Lönnin suunnittelemassa Ebeneser-talossa pidettävään ensimmäiseen hallituksen kokoukseen 1.3.2018 klo 16.30 alkaen. Puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston tutkija ja lehtori Inkeri Ruokonen. Tänä vuonna talo täyttää jo 110 vuotta ja suomalainen lastentarhatyö 130 vuotta.


Ilkka pienin on suurin.jpg

leikki kuuluu kaikille 

Leikissä lapsi hakee kontaktia itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäristöön. Leikkiessä lapsi oppii tulemaan toimeen toisten kanssa. Nämä vuorovaikutustaidot, luovuus ja ongelman ratkaisutaidot ovat merkityksellistä osaamista myös lapsen tulevaisuudessa.

Joskus leikistä tehdään liian kiiltokuvamaista. Leikkiin kuuluvat kuitenkin kaikki draaman kaaret. Siinä on ääntä, vauhtia ja kipukohtia. Leikissä käydään läpi ristiriitatilanteita. Mukana on vastavoimat, ratkaisut ja voittaminen, Tahvanainen luettelee.

www.pienionsuurinlehti.fi/leikki-kuuluu-kaikille/

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Pieni on Suurin -lehden numerossa 2/18, joka ilmestyi 2.3.  

Teksti Päivi Romppainen, kuva Tapani Romppainen

 

 


Leikin katsomukselliset ulottuvuudet

Ja vaikka lasten yhteinen leikki saattaakin rakentua avarakatseisuuteen ja sulkea pois katsomuksellisia jännitteitä, leikin ulkopuolisessa todellisuudessa jännitteet ovat olemassa. Lapsella ja kasvattajalla tuleekin olla valmiuksia kohdata kadotuspuheita ja katsomuksista kumpuavia voimallisia kysymyksiä toisenlaista ajattelua ja toimintaa kohtaan. Tahvanainen Ilkka ja Turunen Saija, Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Lasten Keskus, 2017.

Julkaisuseminaari Helsingissä kokosi meitä kirjaan kirjoittaneita yhteen. Kiitos Arniika Kuusisto, Marjaana GyeGye, Sylvia Tast, Heini Paavola, Saila Poulter, Kirsti Tarkka, Kati Costianden, Heljä Petäjä, Raija Ojell, Päivi Vuorelma-Glad, Tiina Haapsalo, Mirva Mia Sandén, Hanna Pulkkinen, Marjatta Kekkonen, Katriina Lehti, Jaana Tirkkonen, Arto O. Salonen, Tuula Rantala, Katariina Nousiainen, Hanna Rajalin, Päivi Aumala
 

DSC01996.JPG
messut.jpg

Varhaiskasvatusmessut                     

Wanha Satama, 6.10.2017

Kuvassa myös opetushallituksen erityisasiantuntija Kirsti Tarkka.

 


Intelligences for Life

tutkija PhD Saija Turusen kanssa kerroimme leikillisestä oppimisesta Waseda-yliopistossa, Amagasakin yksityisten päiväkotien seminaaritapahtumassa sekä useissa koulutustapahtumissa, joissa mukana myös Ochanomizu-yliopisto ja Pacific-yliopisto.  Yokohama Elementary Schoolissa pidimme äänityöpajan.  18. - 25.10.2017, Tokyo & Amagasaki & Yokohama

 
äänityöpaja 2.png

Let's introduce Yokohama by sound

Kehosoittimilla ja epätyypillisillä välineillä lapset tuottivat ääniä, jotka ovat vallitsevia alueella. Syntyi äänimaisema "Yokohama".

1.   Steam whistle ( “Nihon-maru”) 

2.   Sound of harbor and ship                                                     

3.   People in Chinatown            

4.   Voice of crow                                                                          

5.    Grassland of Rinkai park

6.   Sound of the ocean wave

7.   Inside the precinct of Tsuruoka Shrine

8.   Voice of Seagull

9.   Sound of train ticket gate

10. Sound of a convenience store                   

 
Leikki astuu varpaille.jpg
 

LEIKKI ASTUU VARPAILLE

 

Johdanto

Ilkka Tahvanainen

Leikillä on vallankumouksellinen voima. Ilon, huumorin ja karnevalismin mahdollisuuksia vaikuttamisen välineinä pidetään välttämättöminä. Leikkitilanteissa lapsi rakentaa ja mallintaa tulevaisuuttaan. Hän testaa haaveitaan ja toiveitaan, jotka myöhemmin aikuisena saattavat muodostua tosielämäksi. 

Leikki ei enää istahda ja nuupahda omaan ryhmätilaan, vaan kiemurtelee liikuntasaliin koko talon yhteiseksi leikkikokemukseksi, hypähtelee lähimetsään jokapäiväiseksi kertomuspedagogiseksi tapahtumaksi ja sitoo perheet yhteiseen puuhailtapäivään.

Leikki astuu varpaille, Socca, 2016

 

 
 
Venetsia.jpg

Clute Institute

The Role Of Adult In Supporting Play And Playful Learning Environments In Finnish Early Childhood Eduducation

Yhdessä tutkija, PhD Saija Turusen kanssa, Venice, Italy. 5. - 9.6.2016

 
leikki varpaille.jpg

Juhlaseminaari Kulttuuritalolla

Helsinki 2016

Vkk-Metron viimeinen kehittämiskautta 2014 - 2016 juhlittiin Helsingin kultsalla toukokuussa 2016. Pääkaupunkiseudun 25 päiväkodissa kehitettiin leikillisiä oppimisympäristöjä ja tutkittiin aikuisen roolia leikissä. Monet kehittämiskauden tuloksista päätyivät pohja-ajatuksiksi valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016.

Kuvassa myös tutkija, PhD Saija Turunen